четвъртък, 3 ноември 2016 г.

В началото на 2017 г. ще започне прием на ЗАЯВЛЕНИЯ за ВАУЧЕРНО ОБУЧЕНИЕ.
Важно за програмата „Ваучери за заети лица“:
1. Предназначена е за повишаване на квалификацията на заети лица в България, които са:
- на трудов договор в предприятия извън държавната администрация;
- със средна или по-ниска степен на образование, т.е. не се допуска обучение на лица с висше образование;
Не допустимо е провеждането на дистанционни обучения.
2. Хорариум и цена на ваучера:
2.1 За професионално обучение спрямо степента  на професионална квалификация:
- За I-ва степен, продължителност не по-малка от 300 учебни часа - 600 лв.
- За II-ра степен, продължителност не по-малка от 660 учебни часа - 1200 лв.
- За III-та степен, продължителност не по-малка от 960 учебни часа - 1800 лв.
2.2 За обучения по ключови компетенции:
- за езиковите обучения, сумите за ваучерите са следните :
За всеки език с продължителност не по малко от 300 учебни часа /три нива/ - 700лв.
Съфинансиране от страна на заетите лица в размер на 15 % от стойността на обучението по ключови компетенции, посочена в чл. 5, ал.3 на ПМС 280/2015 г.
3. Могат да участват само лицата, които до сега НЕ са се възползвали от ваучерните обучения по Оперативни програми "Аз мога" или "Аз мога повече".

В най-скоро време ще дадем възможност да изберете нас като доставчик на услуга за ваучерно обучение.
БЪДЕТЕ ТЪРПЕЛИВИ!

Няма коментари:

Публикуване на коментар

ПРЕПОРЪКИ И МНЕНИЯ