четвъртък, 2 юли 2020 г.

НОВ КУРС ЗАВАРЯВАНЕ

ОБУЧЕНИЕ ПО ЗАВАРЯВАНЕ
В периода 22.07-17.08.2020г. ще се провежда обучение за придобиване на правоспособност по заваряване. Предвид обстановката в страната и препоръките на министерство на здравеопазването ще бъдат спазвани всички мерки за дезинфекция, отстояние и носене на лични предпазни средства. Поради тази причина теоретичните занятия ще бъдат провеждани в самостоятелна форма на обучение, като резултатите ще бъдат проверявани с изпитен тест (през платформата на ЦПО, а при невъзможност на обучаем - присъствено). Очакваме всички кандидати до 20.07.2020г 16.30ч.да извършат подаване на своите заявления за участие от тук или на място.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

ПРЕПОРЪКИ И МНЕНИЯ