ВАУЧЕРНО ОБУЧЕНИЕ

НА ТОЗИ ЕТАП ВЕЧЕ Е ПРЕКРАТЕНА ПРОЦЕДУРАТА ПО НАБИРАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ВАУЧЕРНО ОБУЧЕНИЕ ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА.
ИНФОРМИРМАЦИЯ ЗА ВАУЧЕРНИ ОБУЧЕНИЯ ОТ ТУК.
 

ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ВАУЧЕРНО ОБУЧЕНИЕ ПРЕДЛАГАНИ В ЦПО към СПАРКИ АД, ПО СЛЕДНИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ:

ЗАВАРЯВАНЕ, КОД 5210901:
Обучение по всички методи и модули на обучение за:
Ръчно електродъгово, МАГ, ВИГ, Газокислородно заваряване и рязане.
МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ЗАВАРЯВАНЕ, КОД 5210303:
Обучение за механизирано или роботизирано заваряване;
Газово, плазмено или лазерно рязане на метали.
ПОДЕМНО-ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА С ЕЛЕКТРОЗАДВИЖВАНЕ, КОД 5250602:
За придобиване на правоспособност за управление на кран - мостови и козлови до 40 тона.

ОБУЧЕНИЯ ПРИ НАС СЕ ПРОВЕЖДАТ САМО ЗА ЧАСТ ОТ ПРОФЕСИЯТА!

Няма коментари:

Публикуване на коментар

ПРЕПОРЪКИ И МНЕНИЯ