вторник, 17 октомври 2017 г.

Организирахме още едно обучение съвместно с работодател, възложител на обучение за разширяване уменията на кадри  от фирмата за заваряване на алуминий. Обучението ще се проведе в удобно за работещите време, в периода 21-29.10.2017г. Откликваме на всяко запитване и съгласуваме всички елементи по организацията и провеждането на обученията.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

ПРЕПОРЪКИ И МНЕНИЯ