четвъртък, 9 ноември 2017 г.

Всеки обучен при нас заедно с Удостоверението за професионално обучение може да получи напълно безплатно и EUROPASS приложение към сертификат, неразделна част от удостоверението. Документът се признава от всички страни членки на Европейският съюз.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

ПРЕПОРЪКИ И МНЕНИЯ