сряда, 28 юни 2017 г.

ВАУЧЕРИ ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА НА ТРУДОВ ДОГОВОР
Приемът на заявления през Агенцията по заетостта по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, започна на 15 юни.
Право да подават заявления имат заети лица, които са на трудов договор в предприятия извън държавната администрация и имат средна или по-ниска степен на образование. Желаещите да участват в проекта имат възможност да преминат професионално обучение и обучение за придобиване на ключова компетентност с ваучери. Обучението по ключова компетентност може да бъде общуване на чужди езици – КК 2 или дигитална компетентност – КК 4. Безвъзмездното финансиране по проекта е в размер на 85% от стойността на ваучера, а останалите 15% се доплащат от обучаваното лице.
Записване може да направите електронно през сайта на Агенция по заетостта или на място в Бюро по труда.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

ПРЕПОРЪКИ И МНЕНИЯ