ПРАВОСПОСОБНОСТ ПО ЗАВАРЯВАНЕ

ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОФЕСИЯ "ЗАВАРЧИК"

 ЗАПИСВАНЕ ОТ ТУК

 • ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМА - ВЕЧЕРНА, ДНЕВНА, ИНДИВИДУАЛНА, САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ;
 • ОБУЧЕНИЕ ЗА ЧАСТ ОТ ПРОФЕСИЯ С ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ;
 • МОДУЛИ - ЛИСТОВ МАТЕРИАЛ (ЪГЛОВИ И ЧЕЛНИ ШЕВОВЕ) И ТРЪБИ;
 • МЕТОДИ НА ЗАВАРЯВАНЕ
  •  РЪЧНО ЕЛЕКТРОДЪГОВО С ОБМАЗАН ЕЛЕКТРОД (РЕД);
  • ЕЛЕКТРОДЪГОВО С ВОЛФРАМОВ НЕТОПИМ ЕЛЕКТРОД В ЗАЩИТЕН ГАЗ АРГОН (ВИГ);
  •  ЕЛЕКТРОДЪГОВО ЗАВАРЯВАНЕ В ЗАЩИТЕН ГАЗ СО2 (МАГ);
  •  ГАЗОКИСЛОРОДНО ЗАВАРЯВАНЕ И РЯЗАНЕ (ГКЗ)
 •  УДОСТОВЕРЯВАНЕ
  • УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ 3-37;
  • СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРАВОСПОСОБНОСТ ПО ЗАВАРЯВАНЕ 3-116.
ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНО ПРИЗНАТ СЕРТИФИКАТ НА ЗАВАРЪЧЕН ПЕРСОНАЛ!


Няма коментари:

Публикуване на коментар

ПРЕПОРЪКИ И МНЕНИЯ