ПРАВОСПОСОБНОСТ ПО ЗАВАРЯВАНЕ

ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОФЕСИЯ "ЗАВАРЧИК"

  • ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМА - ВЕЧЕРНА, ДНЕВНА, ИНДИВИДУАЛНА, САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ;
  • ОБУЧЕНИЕ ЗА ЧАСТ ОТ ПРОФЕСИЯ ПО ЗАЯВКА НА РАБОТОДАТЕЛ ИЛИ ЧАСТНО ЛИЦЕ;
  • МОДУЛИ - ЪГЛОВИ, ЧЕЛНИ ШЕВОВЕ И ТРЪБИ;
  • МЕТОДИ НА ЗАВАРЯВАНЕ - РЪЧНО ЕЛЕКТРОДЪГОВО С ОБМАЗАН ЕЛЕКТРОД (РЕД), ЕЛЕКТРОДЪГОВО С ВОЛФРАМОВ НЕТОПИМ ЕЛЕКТРОД В ЗАЩИТЕН ГАЗ АРГОН (ВИГ) ИЛИ ЕЛЕКТРОДЪГОВО ЗАВАРЯВАНЕ В ЗАЩИТЕН ГАЗ СО2 (МАГ), ГАЗОКИСЛОРОДНО ЗАВАРЯВАНЕ И РЯЗАНЕ (ГКЗ);
  •  УДОСТОВЕРЯВАНЕ:
- УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ И
- СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРАВОСПОСОБНОСТ ПО ЗАВАРЯВАНЕ.
ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНО ПРИЗНАТ СЕРТИФИКАТ НА ЗАВАРЪЧЕН ПЕРСОНАЛ!

ЗАПИСВАНЕ ОТ ТУК

Няма коментари:

Публикуване на коментар

ПРЕПОРЪКИ И МНЕНИЯ