МЕТАЛОРЕЖЕЩИ МАШИНИ

ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОФЕСИЯ

"МЕТАЛОРЕЖЕЩИ МАШИНИ"

 ЗАПИСВАНЕ ОТ ТУК

 • ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМА - ВЕЧЕРНА, ДНЕВНА, ИНДИВИДУАЛНА, САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ;
 • ОБУЧЕНИЕ ЗА ЧАСТ ОТ ПРОФЕСИЯ;
 • МОДУЛИ:
  • СТРУГ;
  • ФРЕЗА;
  • МАШИНИ С ЦИФРОВО ПРОГРАМНО УПРАВЛЕНИЕ (ЦПУ);
  • АГРЕГАТНИ МАШИНИ
  • РОБОТ ЗА МЕХАНИЧНА ОБРАБОТКА;
  • БОРВЕРГ;
  • ШЛИФОВЪЧНА МАШИНА.
 • УДОСТОВЕРЯВАНЕ с бланки на МОН:
  • УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ 3-37.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

ПРЕПОРЪКИ И МНЕНИЯ