УПРАВЛЕНИЕ НА АВТОВИШКА

ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПОДВИЖНИ РАБОТНИ ПЛОЩАДКИ /АВТОВИШКА/

  • ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМА - ДНЕВНА, ВЕЧЕРНА, САМОСТОЯТЕЛНА, ИНДИВИДУАЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ;
  • ОБУЧЕНИЕ ЗА ЧАСТ ОТ ПРОФЕСИЯ - 65 УЧЕБНИ ЧАСА;
  • ПО ЗАЯВКА НА РАБОТОДАТЕЛ ИЛИ ИНДИВИДУАЛНО;
  • МОДУЛ - УПРАВЛЕНИЕ НА АВТОВИШКА;
  • УДОСТОВЕРЯВАНЕ:
- УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ И
- СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРАВОСПОСОБНОСТ.
  • ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ - ПОСОЧВАТЕ УДОБНО ЗА ВАС ВРЕМЕ - ДНЕВНА ИЛИ ВЕЧЕРНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

ЗАПИСВАНЕ ОТ ТУК

Няма коментари:

Публикуване на коментар

ПРЕПОРЪКИ И МНЕНИЯ