УПРАВЛЕНИЕ НА АВТОВИШКА

ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПОДВИЖНИ РАБОТНИ ПЛОЩАДКИ /АВТОВИШКА/

 ЗАПИСВАНЕ ОТ ТУК

  • ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМА - ДНЕВНА или ВЕЧЕРНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ;
  • ОБУЧЕНИЕ ЗА ЧАСТ ОТ ПРОФЕСИЯ - 65 УЧЕБНИ ЧАСА;
  • МОДУЛ - УПРАВЛЕНИЕ НА АВТОВИШКА;
  • УДОСТОВЕРЯВАНЕ, бланки на МОН:
    • УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ 3-37;
    • СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРАВОСПОСОБНОСТ 3-114, издадено от РО ИДТН.Няма коментари:

Публикуване на коментар

ПРЕПОРЪКИ И МНЕНИЯ