Прием

Условията и реда за приемане на кандидатите, желаещи да се включат в организирано обучение от ЦПО са:  
 • навършени 16 години (за някои професии навършени 18г.);
 • завършен начален етап на основно или първи гимназиален етап (в зависимост от специалността);
 • добро здравословно състояние (Удостоверява се с медицински документ доказващ, че професията, по която желае да се обучава, не му е противопоказна) и психическа годност (за някои професии);
 • правоспособност (за някои професии).

Необходими документи при започване на обучение или изпит:

 • копие от диплома за завършено образование;
 • медицински документ;
 • 2 броя актуални снимки 30х40мм;
 • копие на лична карта;
 • заявление и анкетен лист (по образец на ЦПО);
 • запазване на място чрез попълване на електронно заявление
 • документ за платена такса;
 • копие на придобита предходна правоспособност (ако има такава в областта, по която ще се обучава);
 • копие на шофьорска книжка (за някои професии).
Продължителност на обучението
Максималната продължителност е 2 месеца, в зависимост от модула и специалността на обучение.