Контакти


Данни за контакт с екипа на
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към СПАРКИ РУСЕ 2020 ЕАД
Адрес: гр. Русе 7000, ул."Розова долина" №1
Tел.: + 359 82 885 401;
Факс: + 359 82 822 472;
Лице за контакт: 
Експерт професионално обучение и квалификация
инж. Мая Петкова - Гецова
GSM: + 359 888 267 808
e-mail: maya.petkova@sparkygroup.com

Данни за левовата ни сметка в БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ АД:
IBAN: BG44 NASB 9620 1010 9623 01
BIC: NASBBGSF