Контакти


Данни за контакт с екипа на ЦПО към СПАРКИ АД гр. Русе
Адрес: гр. Русе 7000, ул."Розова долина" №1
Tел.: + 359 82 885 401;
Факс: + 359 82 822 472;
Лице за контакт: Мая Петкова - Гецова
GSM: + 359 888 267 808
e-mail: maya.petkova@sparkygroup.com

Данни за левовата ни сметка в БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ АД:
IBAN: BG 65 NASB 9620 1010 1543 01
BIC: NASBBGSF