ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КРАН

ОБУЧЕНИЕ ЗА ПОДНОВЯВАНЕ ИЛИ ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КРАН

  • ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМА - ДНЕВНА, ВЕЧЕРНА, ИНДИВИДУАЛНА, САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ;
  • ОБУЧЕНИЕ ЗА ЧАСТ ОТ ПРОФЕСИЯ - ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ/ЗА ПОДНОВЯВАНЕ (АКТУАЛИЗИРАНЕ);
  • ПО ЗАЯВКА НА РАБОТОДАТЕЛ ИЛИ ИНДИВИДУАЛНО;
  • МОДУЛИ - УПРАВЛЕНИЕ НА КРАН - МОСТОВИ И КОЗЛОВИ ДО 40 тона, КОНЗОЛЕН;
  • УДОСТОВЕРЯВАНЕ:
- УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ И
- СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРАВОСПОСОБНОСТ ОТ ГД ИДТН.
  • ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ - ПОСОЧВАТЕ УДОБНО ЗА ВАС ВРЕМЕ - ДНЕВНА ИЛИ ВЕЧЕРНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

ЗАПИСВАНЕ ОТ ТУК

Няма коментари:

Публикуване на коментар

ПРЕПОРЪКИ И МНЕНИЯ