ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КРАН

ОБУЧЕНИЕ ЗА ПОДНОВЯВАНЕ ИЛИ ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КРАН

ЗАПИСВАНЕ ОТ ТУК

  • ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМА - ДНЕВНА или ВЕЧЕРНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ;
  • ОБУЧЕНИЕ ЗА ЧАСТ ОТ ПРОФЕСИЯ И ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ИЛИ ПОДНОВЯВАНЕ (АКТУАЛИЗИРАНЕ) НА ПРИДОБИТАТА;
  • ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ 275 УЧЕБНИ ЧАСА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ:
    • УПРАВЛЕНИЕ НА КРАН - МОСТОВИ И КОЗЛОВИ ДО 40 тона
  • УДОСТОВЕРЯВАНЕ с бланки на МОН:
    • УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ 3-37;
    • СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРАВОСПОСОБНОСТ, издадено от РО ИДТН.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

ПРЕПОРЪКИ И МНЕНИЯ