Удостоверяване

УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

Издаваните документи от ЦПО към СПАРКИ РУСЕ 2020 ЕАД за придобиване на квалификация за придобиване на степен или за част от професия, придобиване на правоспособност, за актуализиране или разширяване на професионална квалификация са:
  • "Удостоверение за професионално обучение" 3-37;
  • "Свидетелство за професионална квалификация" 3-54;
  • "Свидетелство за правоспособност по заваряване" 3-116;
  • "Свидетелство за правоспособност" 3-114, бланки на МОН.
СЕРТИФИКАТИ
  • СЕРТИФИКАТ НА ЗАВАРЪЧЕН ПЕРСОНАЛ
Успешно завършилите обучение по специалност "Заваряване" или "Машини и съоръжения за заваряване" и придобили "Свидетелство за правоспособност по заваряване", могат да получат европейски или международно признат сертификат на заварчик от акредитиран сертифициращ орган.
  • EUROPASS  СЕРТИФИКАТ 
Всеки обучаем преминал обучение за професионална квалификация и получил от нас "Удостоверение за професионално обучение" 3-37 може да получи безплатно Europass приложение към сертификат, неразделна част от удостоверението. То дава мобилност в целия Европейски съюз и яснота на работодателите, относно придобитите компетенции и умения.